MẶT BẰNG

DOWNLOAD BẢN FULL

Tải xuống ảnh chất lượng cao, xem rõ từng lô đất tại đây.